ON POINT Wall of Fame

Congratulations!!!!!

Congratulations!!! You've got your  INBURGERINGSDIPLOMA!!! • 65. Nitti Grover 2022
 • 64. Kalpesh Prajapati  2022
 • 63. Kannan Natarajan 2022
 • 62. Satyaki Bhowmik 2022
 • 61. Jeyasudha Nattamai Ravindran  2022
 • 60. Nikita Vora  2022
 • 59. Swetha Manikanta 2022
 • 58. Samina Khan 2022
 • 57. John Mohan 2022
 • 56. Thulasi Ennazhiyil 2022
 • 55. Vithal Trivedi  2022
 • 54. Reeja Panath 2022
 • 53. Nishant Saxena 2022
 • 52. Pradeep Nagaraju 2022
 • 51. Priya Singh 2022
 • 50. Anindita Mitra 2022
 • 49. Raunak 2022
 • 48. Aditya Gawade 2021
 • 47. Ashok Ramiya 2021
 • 46. Rakhi Jain 2021
 • 45. Shweta Tyagi 2021
 • 44. Ravi Shah 2021 
 • 43. Praveen Gurav 2021 
 • 42. Swapnil Adokar 2021
 • 41. Soujanya  2021
 • 40. Sambita Dutta  2021 
 • 39. Gopinath Perumal 2021
 • 38. Srikrishna Borade 2021
 • 37. Sanket Talathi 2021
 • 36. Mayur Gupta 2021
 • 35. Spoorti Hasaraddi 2021
 • 34. Sreeya Paul 2021
 • 33. Praveena Edupuganti 2021
 • 32. Shreya Patil 2021
 • 31. Sagar Patel 2021
 • 30. Siva Atukuri 2021
 • 29. Meenali Parsekar 2021
 • 28. Mangesh Thorat 2021
 • 27. Tejashree Salgaonkar 2021
 • 26. Mrunmayee Patwardhan 2021
 • 25. Anagha Deshpande 2021
 • 24. Supriya Manchi 2021
 • 23. Silky Puri 2021
 • 22. Pratik Upadhayay 2021
 • 21. Priyanka Srivastava 2021
 • 20. Sayali 2021
 • 19. Komal Lahane 2021
 • 18. Pranali Harchekar 2021
 • 17. Priya Nandu 2021
 • 16. Saurabh Gupta 2021
 • 15. Sonali Kale 2021
 • 14. Sonia Kataria 2021
 • 13. Satish Raju 2021
 • 12. Mahesh Chandra 2021
 • 11. Sankar Raman  2021
 • 10. Raghu Timmanagoudar  2020
 • 9. Pritam Sasmal   2020 
 • 8. Mayuri Lele         2020
 • 7. Sharath Kowligi   2020
 • 6. Harneet Kaur      2020 
 • 5. Rahul Kumar       2020
 • 4. Roopashree Narayan 2019
 • 3. Vidhya Arun 2019
 • 2. Saurabh kr. Baidya 2019
 • 1. Avanti Vyas  2019

 Aswathi, Maya, Kumar, Sanchita, Nitti, Himanshu, Sumit,  Swetha, Harish, Bhuvana, Nidhi Verma, Sharan, Priya Narayan, Srivatsa, Venumadhav, Arti Patel, Sayantan, Vimal Anand, Sudhin, Akhil, Mandar, Parul, Chetan, Meenakshi, Amita, Santhakumar- Good job and good going!!!  

Congratulations Anitha Sevugan ONA!!!  2019; JAYA SMITHA (ONA) 2021, Shweta Tyagi ONA (2021); Siji, Sharan, and Silky SPREKEN!!! 2021; Sneha Reddy SPREKEN!!!! 2020

 Congratulations 

Van harte gefeliciteerd!!!!

ON POINTCC  5658 BM, Eindhoven KVK: 75608200
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started